Fæmund II trenger penger til vedlikehold
Av Ola Matsson i Østlendingen.
15. Mai 2000

Passasjerbåten Fæmund II, må av sikkerhetsmessige grunner rustes opp for om lag 250.000 kroner.

Fra juni til oktober har AS Fæmund to båter i fast rutefart på Femunden.
Tradisjonsrike Fæmund II er 100 år i 2005, og sjøl om skroget er i god stand trengs det årlig midler til nødvendig vedlikehold. Selskapet trenger i år rundt 250.000 kroner til reparasjon av girkassa, sliping av propellen, ombygging av styringa, ny lensepumpe, nytt nødaggregat og ombygging av vinsjen.

Dyr brygge i Buvika
I tillegg til drift og vedlikehold av båtene er selskapet ansvarlig for vedlikehold av bryggene langs sjøen.
Oppgaver som har ført til store minustall i selskapets regnskapsbøker. For 1998 et underskudd på 226.512, i tillegg til 45.178 kroner som gjenstår etter byggingen av brygga i Buvika.
I et forsøk på å rydde opp i etterslepet og finansiere vedlikeholdet av Fæmund II, søkes det om midler fra Statskog, Den Norske Turforeningen, Røros og Engerdal kommuner, Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner.
Ifølge styreleder Henrik Grønn dekker ikke offentlige driftstilskudd og billettinntektene større investeringer og vedlikeholdsarbeider.

Brukbart 1999
- Arbeidet med Fæmund II skal gjøres ferdig før sesongstarten 10. juni, sier Grønn, som tidligere har møtt stor velvilje fra offentlige myndigheter for å sikre båttilbudet på Femunden.
1999 ble et brukbart år for AS Fæmund. Regnskapet viser 7.000 kroner i underskudd, mens passasjertrafikken økte med 10 prosent fra året før.
Selskapet med en fast ansatt og tre sesongarbeidere omsatte for 1 million kroner, inkludert 400.000 kroner i driftstilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og 25.000 kroner fra Hedmark fylkeskommune.

Ola Matsson

©AS Østlendingen•2000

redaksjonen@ostlendingen.no Østlendingen

Tilbake Neste artikel


http://anders_gilljam.tripod.com/